Diễn biến giá Ure trên thị trường thế giới từ tháng 5/2018-11/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá Ure trên thị trường thế giới từ tháng 5/2018-11/2018

Diễn biến giá Ure trên thị trường thế giới từ tháng 5/2018-11/2018, USD/tấn FOB

Nguồn: Agromonitor tổng hợp