Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018

Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018, USD/tấn FOB

Nguồn: Agromonitor tổng hợp