Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018

Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sàn  NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018, rupee/tạ

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp