Diễn biến giá MOP tại thị trường Đông Nam Á từ 01/12/2017-01/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá MOP tại thị trường Đông Nam Á từ 01/12/2017-01/05/2018

Diễn biến giá MOP tại thị trường Đông Nam Á từ 01.12.2017-01.05.2018, USD/tấn CFR

Nguồn: ICIS