Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ tháng 1/2016- tháng 5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ tháng 1/2016- tháng 5/2017

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ tháng 1/2016- tháng 5/2017 (đồng/kg)