Diễn biến giá gMOP Brazil từ 01/05/2017-01/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá gMOP Brazil từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá gMOP Brazil từ 01.05.2017-01.05.2018, USD/tấn CFR

Giá gMOP tại Brazil giữ xu hướng đi lên kể từ tháng 7/2017 và chưa có dấu hiệu ngừng lại

Nguồn: ICIS