Diễn biến giá gà trắng tại Đồng Nai năm 2015-2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá gà trắng tại Đồng Nai năm 2015-2017

Diễn biến giá gà trắng tại Đồng Nai năm 2015-2017 (đồng/kg)

 

Nguồn: CSDL AgroMonitor