Diễn biến giá DAP trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá DAP trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá DAP trên thị trường thế giới từ 01.05.2017-01.05.2018, USD/tấn FOB

Nguồn: ICIS