Diễn biến giá DAP tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2019-5/2019
 

Diễn biến giá DAP tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2019-5/2019

Diễn biến giá DAP tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2019-5/2019, VND/kg: Ngày 30/5/2019, tại Sài Gòn, Cần Thơ, Nguyễn Phan đã hạ giá chào bán DAP xanh Hồng Hà 64% xuống mức 12150-12200 đ/kg trong khi DAP xanh Đình Vũ không đổi ở mức 9670-9700 đ/kg.