Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn
 

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Tại sàn Thượng Hải, trung bình giá cao su thiên nhiên giao các kỳ hạn tháng 8/2015 đã tăng nhẹ 80 NDT/tấn lên mức 12.202 NDT/tấn, giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2015 tăng 95 NDT/tấn lên mức 12.296 NDT/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 10/2015 tăng nhẹ 24 NDT/tấn lên mức 12.006 NDT/tấn so với tuần trước.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.