Diễn biến giá cá nguyên liệu trong nửa đầu năm 2018 khá tương đồng với năm 2017 với độ trễ khoảng 1 tháng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá cá nguyên liệu trong nửa đầu năm 2018 khá tương đồng với năm 2017 với độ trễ khoảng 1 tháng

Diễn biến giá cá nguyên liệu trong nửa đầu năm 2018 khá tương đồng với năm 2017 với độ trễ khoảng 1 tháng, (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp