Dịch tả heo Châu Phi lây lan 8 huyện, thành phố, tỉnh Quảng Ngãi
 

Dịch tả heo Châu Phi lây lan 8 huyện, thành phố, tỉnh Quảng Ngãi

Tính đến ngày 17-7, trên địa bàn 23 xã của 8 huyện, thành phố tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dịch tả heo Châu Phi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí