Dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến logistic thương mại thủy sản
 

Dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến logistic thương mại thủy sản

Thủy sản NK và XK từ Trung Quốc đang được chất đống trong các thùng xe tải đông lạnh và các kho lạnh vô thời hạn do dịch COVID-19 tiếp tục gây ra sự bất ổn thương mại trên toàn cầu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí