DGL tổ chức đại hội bàn chia cổ tức 20% và sáp nhập vào DGC

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DGL tổ chức đại hội bàn chia cổ tức 20% và sáp nhập vào DGC

DGL chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào 5/12.

CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai(HNX:DGL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Ngày chốt danh sách là 5/12/2017 và ngày tổ chức dự kiến 26/12/2017.

Nội dung cuộc họp gồm phương án cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 20%; phương án sáp nhập vào CTCP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang(HNX:DGC) và nội dung khác.

Mới đây, Công ty vừa hoàn tất việc phát hành 53 triệu cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Hóa chất Bảo Thắng (BTC). Trong đó, 35,5 triệu cp hoán đổi với cổ đông LFC (tỷ lệ 1:1) và gần 16,9 triệu cp cho cổ đông BTC (tỷ lệ 1:08). Sau phát hành, Công ty đã tăng vốn lên gần 998 tỷ đồng. Đây là giai đoạn 1 của lộ trình thực hiện sáp nhập toàn bộ 4 công ty con, công ty liên kết vào DGC.

NDH

Tin tham khảo