Đến ngày 15/3, các nhà máy đường sản xuất 1,03 triệu tấn đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đến ngày 15/3, các nhà máy đường sản xuất 1,03 triệu tấn đường

Theo Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, tính đến ngày 15/3/2017, cả nước có 39 nhà máy vào sản xuất vụ mới 2016 – 2017, ép được 9.616.319 tấn mía, sản xuất được 1.028.392 tấn đường (bao gồm cả đường sản xuất từ đường thô và đường tái chế). So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 619.981 tấn, lượng đường tăng 225.749 tấn do những tháng trước một vài nhà máy nhập đường thô về sản xuất.