Đến đầu tháng 4, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ giảm dần
 

Đến đầu tháng 4, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ giảm dần

Trong thời kì từ 26/3 - 5/4, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp. Cho dến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về ĐBSCL ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 20%.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí