Đề xuất cho phân bón chịu thuế giá trị gia tăng 5%
 

Đề xuất cho phân bón chịu thuế giá trị gia tăng 5%

Doanh nghiệp sản xuất phân bón hiện đang rất mong chờ được đưa vào diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.