Đề nghị siết chặt quản lý sản xuất phân bón
 

Đề nghị siết chặt quản lý sản xuất phân bón

Chiều nay (8/6), Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Trồng trọt. Với thực trạng bát nháo về phân bón, quy trình quản lý phân bón, Dự thảo Luật trồng trọt nhằm quản lý chặt chẽ về sử dụng phân bón.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.