Đề nghị dừng biện pháp tự vệ đối với phân DAP & MAP nhập khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đề nghị dừng biện pháp tự vệ đối với phân DAP & MAP nhập khẩu

Đại diện các Cty Baconco và Việt Nhật cùng cho rằng chính nông dân sẽ là người phải chi trả thuế phòng vệ, làm tăng chi phí sản xuất và giảm khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam...

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí