DCM: Quý I lãi gần 260 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DCM: Quý I lãi gần 260 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), Công ty đạt 1.315 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 259,5 tỷ đồng. Trong số này, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 258,3 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong kỳ đạt 457 đồng.

Năm 2018, theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, DCM đặt mục tiêu 5.496 tỷ đồng doanh thu, 650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tại ngày 31/3/2018, DCM có vốn điều lệ 5.294 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 6.394 tỷ đồng, trong đó tổng quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 803 tỷ đồng. Với lợi thế về ưu đãi giá khí đầu vào đảm bảo lợi nhuận 12% trên vốn chủ sở hữu, năm 2018, DCM tiếp tục được hưởng lợi về chính sách này, đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh an toàn trước diễn biến của thị trường đạm cũng như biến động của giá khí.

Hiện DCM đang triển khai Dự án sản xuất phân bón phức hợp NPK cao cấp, công suất 300.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, Dự án cảng nhập nguyên liệu, công suất 500.000 tấn/năm, đang tích cực được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đồng bộ với Dự án NPK.

ĐTCK

Tin tham khảo