Đầu tư 830 tỷ đồng lập khu thủy sản ứng dụng công nghệ cao
 

Đầu tư 830 tỷ đồng lập khu thủy sản ứng dụng công nghệ cao

Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản, được đặt tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà), có quy mô 169,5 ha và tổng mức đầu tư khoảng 829 tỷ đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí