Đầu tháng 8/2019, xu hướng chính trên khắp các thị trường Ure thế giới chủ yếu là giá giảm do nhu cầu hạn chế
 

Đầu tháng 8/2019, xu hướng chính trên khắp các thị trường Ure thế giới chủ yếu là giá giảm do nhu cầu hạn chế

Sau hỗ trợ từ phiên thầu của Ấn Độ đóng ngày 1/7/2019, giá Ure đã điều chỉnh tăng/giảm trái chiều tại hầu hết các khu vực. Tuy nhiên, xu hướng chính trên khắp các thị trường lớn chủ yếu là giá giảm do nhu cầu hạn chế. Cạnh tranh gia tăng giữa các nhà sản xuất có sẵn hàng giao tháng 8/2019. Nhu cầu giảm dự kiến kéo dài đến tháng 9/2019.

Tại Biển Đen, triển vọng nguồn cung sẽ gia tăng đáng kể do các nhà máy không hoạt động đang được khởi động lại ở cả Ukarine và Romania. Nếu khởi động thành công, khoảng 80.000-85.000 tấn Ure/tháng sẽ được bổ sung vào nguồn cung xuất khẩu trong ngắn hạn.

Nửa đầu tháng 8/2019, thị trường Ure thế giới giao dịch chậm, có rất ít hoạt động mua bán diễn ra, giá Ure tiếp tục giảm tại các khu vực.