Đầu tháng 5, DNTM ngưng chào bán khô đậu tương do giá thế giới biến động mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đầu tháng 5, DNTM ngưng chào bán khô đậu tương do giá thế giới biến động mạnh

Đồ thị giá khô đậu tương bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor