Đầu tháng 5, DNTM ngưng chào bán khô đậu tương do giá thế giới biến động mạnh
 

Đầu tháng 5, DNTM ngưng chào bán khô đậu tương do giá thế giới biến động mạnh

Đồ thị giá khô đậu tương bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor 

Tin tham khảo