Đầu tháng 4/2019, chào giá DAP sản xuất nội địa có xu hướng giảm do tiêu thụ nội địa chậm
 

Đầu tháng 4/2019, chào giá DAP sản xuất nội địa có xu hướng giảm do tiêu thụ nội địa chậm

Đầu tháng 4/2019, chào giá DAP sản xuất nội địa có xu hướng giảm do tiêu thụ nội địa chậm. DAP xanh/đen Đình Vũ đã giảm nhẹ 100 đ/kg, DAP xanh/đen Lào Cai giảm 450 đ/kg so với tháng 3 lần lượt xuống mức 9800 đ/kg và 9750 đ/kg. Trong khi đó đối với hàng nhập khẩu, lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam không nhiều nên chào giá DAP đầu tháng 4/2019 tạm thời không đổi so với cuối tháng 3. Tính riêng lượng DAP về cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), nhập khẩu DAP nửa đầu tháng 4/2019 đã giảm tới 30% so với kỳ cuối tháng 3/2019. Lượng DAP về theo đường ga Lào Cai giảm mạnh tới 85% so với 20/3-31/3/2019. Cụ thể từ 1/4-9/4/2019, lượng DAP nhập về chỉ đạt 337 tấn (chủ hàng TGO), lượng SA đạt 1.095 tấn (chủ hàng Thủy Ngân).

Lũy kế quý 1/2019, nhập khẩu Dap của Việt Nam chỉ đạt gần 116 nghìn tấn, giảm 27% so với cùng kỳ 2018 và giảm mạnh 140% so với quý 4/2018. Nhập khẩu DAP tiếp tục thấp trong nửa đầu tháng 4/2019, trong khoảng 10 ngày đầu tháng 4/2019, theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu DAP về Việt Nam chỉ khoảng 9.170 tấn. Trong khi đó, thị trường DAP thế giới đã liên tục suy giảm từ tháng 10/2018 nên dự kiến giá DAP tại thị trường Việt Nam sẽ không gia tăng đáng kể nếu nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức thấp.