Đầu tháng 4, thị trường Ure thế giới có xu hướng nhích nhẹ nhờ hỗ trợ từ phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đầu tháng 4, thị trường Ure thế giới có xu hướng nhích nhẹ nhờ hỗ trợ từ phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ

Tương quan giá Ure Việt Nam và giá Ure một số khu vực trên thế giới

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp