Đầu tháng 3 nguồn cung ngô nhập khẩu khá ít
 

Đầu tháng 3 nguồn cung ngô nhập khẩu khá ít

Đối với thị trường nội địa, tháng 3 nguồn cung ngô nhập khẩu khá ít, chỉ khoảng trên 400.000 tấn nhưng với tình hình dịch bệnh tiếp tục lan rộng như hiện nay thì giá ngô vẫn tiếp tục chịu áp lực giảm. Sang tháng 4, nguồn cung ngô nhập khẩu về nhiều hơn, qua thống kê của AgroMonitor lượng ngô về trong tháng 4 và đầu tháng 5 có thể đạt hơn 1 triệu tấn. Trong khi về nhu cầu, qua thực tế của AgroMonitor, trong đợt dịch lở mồm long móng, tỷ lệ heo con theo mẹ tại miền Bắc và miền Tây đã bị chết rất nhiều nên sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung heo thịt xuất chuồng 4-5 tháng sau. Dịch lở mồm long móng tại miền Bắc bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 9/2019, trong khi tại miền Tây là từ cuối tháng 11/2018 nên sang tháng 4 nhu cầu thức ăn chăn nuôi càng giảm hơn nữa nên giá ngô có thể sẽ giảm khá mạnh.

Diễn biến giá ngô nhập khẩu bán nội địa, năm 2017-2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor