Đầu tháng 12/2019 giá Ure Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018 đến nay, vnđ/kg
 

Đầu tháng 12/2019 giá Ure Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018 đến nay, vnđ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.