Đầu năm xuất khẩu cá tra khá thuận lợi
 

Đầu năm xuất khẩu cá tra khá thuận lợi

Nếu tốc độ tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, ít nhất sang 3 thị trường dẫn đầu Mỹ, Trung Quốc - Hồng Kông và EU thì kết quả XK ngành cá tra trong năm 2019 sẽ đạt được kế hoạch đã đề ra.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí