Đấu giá thành công hạn ngạch nhập khẩu 89500 tấn đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đấu giá thành công hạn ngạch nhập khẩu 89500 tấn đường

Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được Hội đồng đấu giá tổ chức thành công tại Hà Nội.

Trong thời gian nhận hồ sơ tham gia, Hội đồng đấu giá đã nhận được 28 hồ sơ từ các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu, trong đó có 05 hồ sơ đăng ký nhập khẩu đường thô và 28 hồ sơ đăng ký nhập khẩu đường tinh luyện. Toàn bộ hồ sơ gửi tham dự đều được xác định là hợp lệ.

Bộ Công Thương cho biết trong 28 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đấu giá, có 15 doanh nghiệp đã trúng thầu bao gồm 03 doanh nghiệp nhập khẩu đường thô gồm công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh; Công ty cổ phần đường Biên Hòa; Công ty TNHH đường Biên Hòa, Ninh Hòa.

Đối với đường tinh luyện, có 12 doanh nghiệp trúng thầu toàn bộ hạn ngạch nhập khẩu 45.600 tấn đường tinh luyện, mức trúng thầu thấp nhất là 1.000 tấn với mức giá thấp nhất là 1,8 triệu đồng/tấn, mức giá cao nhất là 4,55 triệu đồng/tấn.

Tổng lượng đường đưa ra đấu giá theo cam kết năm 2017 là 89.500 tấn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập đường năm 2017 cho biết đây là lần thứ hai tổ chức thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường với 89.500 tấn theo cam kết, kết quả tại phiên đấu giá cho thấy đa phần các doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia hợp lệ, đầy đủ và nghiêm túc (chỉ duy nhất một phiếu không được công bố hợp lệ do điền thông tin sai mẫu đăng ký của Ban tổ chức).

Công lý

Tin tham khảo