Đấu giá thành công hạn ngạch nhập khẩu 89500 tấn đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đấu giá thành công hạn ngạch nhập khẩu 89500 tấn đường

Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được Hội đồng đấu giá tổ chức thành công tại Hà Nội.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí