Đấu giá SRC và DRC, Vinachem muốn giảm sở hữu tại 2 ông lớn ngành săm lốp về 36%
 

Đấu giá SRC và DRC, Vinachem muốn giảm sở hữu tại 2 ông lớn ngành săm lốp về 36%

Giá đấu khởi điểm 4,21 triệu cổ phiếu SRC là 46.452 đồng/cổ phiếu trong khi giá đấu 17,23 triệu cổ phiếu DRC là 25.170 đồng/cổ phiếu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.