Đấu giá lại tại Cao su Sông Bé có vội vã?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đấu giá lại tại Cao su Sông Bé có vội vã?

Cuộc đấu giá hơn 39.500 cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé ngày 22/2 vừa qua đã phải tạm hoãn vì sự can thiệp của một số đối tượng lạ mặt.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí