DAP - VINACHEM: Quyết tâm bứt phá và câu chuyện dài hạn
 

DAP - VINACHEM: Quyết tâm bứt phá và câu chuyện dài hạn

Năm 2019, với dấu hiệu tích cực trong sản xuất - kinh doanh, việc bứt phá khỏi danh sách 12 dự án kém hiệu quả gần như đã chắc chắn, giờ đây bài toán đặt ra cho DAP - VINACHEM chỉ còn là tập trung vào tiêu thụ và nhanh chóng xử lý chất thải thạch cao tồn đọng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí