Đạm Phú Mỹ giảm 127 tỷ đồng kế hoạch LNST năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đạm Phú Mỹ giảm 127 tỷ đồng kế hoạch LNST năm 2017

Với kế hoạch lãi sau thuế 696 tỷ đồng năm 2017, Đạm Phú Mỹ chỉ thực hiện tương đương 60% kết quả kinh doanh năm trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo