Đạm Phú Mỹ dè dặt kế hoạch lợi nhuận 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đạm Phú Mỹ dè dặt kế hoạch lợi nhuận 2018

Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 2018 của Đạm Phú Mỹ được đặt ra ở mức 371 tỉ đồng sau thuế, trong khi 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã lãi tới 610 tỉ đồng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí