Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 800 tỷ đồng, về đích sớm 2 tháng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 800 tỷ đồng, về đích sớm 2 tháng

Nhà máy Đạm Phú Mỹ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo – mã: DPM) ghi nhận doanh thu 10 tháng ước đạt hơn 7.078 tỷ đồng và lãi trước thuế 800 tỷ đồng, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch năm 2017.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí