Đạm Cà Mau vượt khó để về đích
 

Đạm Cà Mau vượt khó để về đích

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) đã hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu, tương ứng với 5.740 tỷ đồng và 348 tỷ đồng lợi nhuận.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.