Đạm Cà Mau vượt khó bằng nhiều giải pháp thiết thực
 

Đạm Cà Mau vượt khó bằng nhiều giải pháp thiết thực

Đến hết tháng 7, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) đã sản xuất được 512.000 tấn, tiêu thụ 441.000 tấn, doanh thu ghi nhận được 4.251 tỷ đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí