Đạm Cà Mau và Viettel hợp tác chiến lược

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đạm Cà Mau và Viettel hợp tác chiến lược

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Viễn thông Viettel về cung cấp và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DCM.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo