Đạm Cà Mau tập trung giảm chi phí, hợp lý hóa sản xuất
 

Đạm Cà Mau tập trung giảm chi phí, hợp lý hóa sản xuất

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) thống nhất mục tiêu năm 2019 tiếp tục nỗ lực thực hiện tiết giảm chi phí, tối ưu hóa năng lượng, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn khí.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.