Đạm Cà Mau hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I
 

Đạm Cà Mau hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I

Tổng doanh thu ước đạt 1.496 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 116 tỷ đồng (dựa trên giá khí đầu vào tạm tính tương đương 0.46FO/mmBTU và chi phí vận chuyển).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.