Đạm Cà Mau đặt mục tiêu lãi trước thuế 685 tỷ đồng
 

Đạm Cà Mau đặt mục tiêu lãi trước thuế 685 tỷ đồng

Cổ đông lớn PVN dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 51% trong năm 2018, so với mức 75,5% hiện tại.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.