Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lãi 2019 sụt giảm
 

Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lãi 2019 sụt giảm

Năm 2019 là năm đầu tiên Đạm Cà Mau áp dụng giá khí mới khi nhà máy vẫn còn trong giai đoạn khấu hao với chi phí lớn.

Năm 2019, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) đặt kế hoạch doanh thu 6.924 tỉ đồng và lợi nhuận 240 tỉ đồng sau thuế.

Công ty sẽ duy trì tình trạng nhà máy sản xuất ổn định với 775.000 tấn Đạm Cà Mau, 80.000 tấn NPK; kinh doanh trọn bộ 7 sản phẩm mang thương hiệu Đạm Cà Mau với hơn 1 triệu tấn để tiếp tục giữ vững, duy trì thị phần ở các thị trường mục tiêu.

Đạm Cà Mau cho biết, so với kế hoạch năm 2018 thì năm 2019 ghi nhận mức tăng hơn 10% về doanh thu nhưng lợi nhuận sẽ giảm so với các năm trước đây do đây năm đầu tiên Đạm Cà Mau áp dụng giá khí mới khi nhà máy vẫn còn trong giai đoạn khấu hao với chi phí lớn. Ngoài ra công ty cũng đã lường trước được những rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nguồn cung khí suy giảm, cơ chế giá khí chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và biến đổi khí hậu...

Được biết trong năm 2018, Đạm Cà Mau đạt doanh thu 7.016 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 685 tỉ đồng. Công ty nắm khoảng 60% thị phần khu vực Tây Nam Bộ, Campuchia khoảng 35%, Tây Nguyên và Đông Nam bộ thị phần tăng từ mức 18 lên 25%, bước đầu xâm nhập thị trường miền Trung – Bắc với thị phần khoảng 5%.

Để đối phó những khó khăn, năm 2018 Đạm Cà Mau cũng đã đàm phán mua khí pemeate gas từ Nhà máy Xử lý khí Cà Mau sẽ thay thế khoảng 2,5% nhu cầu khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau, dự án này sẽ được đẩy nhanh thực hiện trong năm 2019.

Và để đảm bảo Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành liên tục và hiệu quả trong dài hạn công ty đã kiến nghị PVN và các cấp có thẩm quyền tiếp tục hỗ trợ để sớm thông qua phương án giá khí hợp lý cho Đạm Cà Mau trong giai đoạn 2019 – 2023; cung cấp đủ lượng khí đảm bảo cho Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành ổn định ở 100% công suất thiết kế.

KTTD

Tin tham khảo