Đạm Cà Mau đạt doanh thu kỷ lục năm 2018
 

Đạm Cà Mau đạt doanh thu kỷ lục năm 2018

Năm 2018, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC/Đạm Cà Mau – MCK: DCM) ghi nhận doanh thu ước đạt 7.016 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 685 tỷ đồng.

Đạm Cà Mau vừa tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết công tác đảng và hoạt động SXKD năm 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Với mức doanh thu 7.016 tỷ đồng, Đạm Cà Mau đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 132 tỷ đồng.

Về sản xuất, trong năm 2018 Đạm Cà Mau sản xuất được 809,3 nghìn tấn ure quy đổi, vượt 8% kế hoạch. Sản lượng ure tiêu thụ đạt 781,6 nghìn tấn, vượt 4% kế hoạch năm. Sản lượng kinh doanh chung, bao gồm cả sản phẩm sản xuất và tự doanh, đạt mức kỷ lục 944 nghìn tấn.

Lợi nhuận trước thuế (nếu tính giá khí 2,48 USD/triệu BTU, mức giá đã được điều chỉnh tăng 1,06 USD/triệu BTU so với kế hoạch) thì ước đạt 1.251 tỉ đồng, bằng 183% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế tính theo 12% vốn chủ sở hữu bình quân ước đạt 685 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 132,4 tỉ đồng, bằng 260% kế hoạch.

Trong năm 2018, Đạm Cà Mau tiếp tục duy trì thị phần ở các thị trường mục tiêu. Trong đó, thị phần khu vực Tây Nam Bộ 63%, Campuchia 35%, Tây Nguyên và Đông Nam bộ tăng từ mức 18 lên 25%. Bên cạnh đó, công ty bước đầu xâm nhập thị trường miền Trung- Bắc với thị phần khoảng 5%.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu DCM đang giao dịch quanh vùng giá 10.000 đồng/cp với KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên đạt gần 720.000 cổ phiếu.
 

TGO 

Tin tham khảo