Đạm Cà Mau: Sẵn sàng kịch bản vượt khó
 

Đạm Cà Mau: Sẵn sàng kịch bản vượt khó

Dự báo, từ nay tới cuối năm 2019 sẽ có rất nhiều khó khăn đối với ngành kinh doanh phân bón. Chính vì vậy, ngay từ đầu quý III, Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (ĐCM) đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để vượt khó nhằm thoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí