Đạm Cà Mau: Mối lo thiếu khí sau bảo dưỡng
 

Đạm Cà Mau: Mối lo thiếu khí sau bảo dưỡng

PVCFC cho biết, sau đợt bảo dưỡng 14 ngày tới đây, Nhà máy đạm Cà Mau có thể bị thiếu khí cho sản xuất phân bón.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí