Đảm bảo nguồn tôm nguyên liệu xuất khẩu
 

Đảm bảo nguồn tôm nguyên liệu xuất khẩu

Để khuyến khích bà con thả nuôi, đảm bảo nguồn tôm nguyên liệu xuất khẩu trong những tháng tới, hiện các công ty sản xuất giống đã đồng loạt giảm giá từ 30 - 50%.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí