Đăk Lăk: Năng suất, sản lượng tiêu Cư Kuin giảm mạnh
 

Đăk Lăk: Năng suất, sản lượng tiêu Cư Kuin giảm mạnh

Phòng NN-PTNT huyện Cư Kuin cho biết, đến thời điểm hiện tại, nông dân trong huyện đã thu hoạch xong vụ tiêu năm 2018 với diện tích 3.312,4 ha, năng suất bình quân đạt 2,5 tấn/ha, giảm 1,12 tấn/ha và sản lượng đạt 8.438 tấn, giảm 3.552 tấn so với vụ 2017.

Theo ông Y Tong B’krông, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, nguyên nhân năng suất, sản lượng tiêu niên vụ 2017/2018 trên địa bàn huyện giảm mạnh là do diễn biến thất thường của thời tiết, vào thời điểm tiêu ra hoa đã xuất hiện mưa trái mùa khiến hoa bị hư, tỷ lệ đậu trái thấp.

http://www.giatieu.com/dak-lak-nang-suat-san-luong-tieu-cu-kuin-giam-manh/9177/