Đài Loan từ chối nhập lô tiêu Việt Nam do dư lượng thuốc trừ sâu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đài Loan từ chối nhập lô tiêu Việt Nam do dư lượng thuốc trừ sâu

25 tấn tiêu đen Việt Nam bị Đài Loan từ chối cho nhập khẩu vì dư lượng thuốc trừ sâu quá cao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí