Đà tăng giá của đậu tương và khô đậu tương vẫn chưa dừng lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đà tăng giá của đậu tương và khô đậu tương vẫn chưa dừng lại

Giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục xu hướng tăng do dự báo khô hạn kéo dài tại Argentina. Người mua Đông Nam Á đang chuyển hướng mua khô đậu tương Mỹ để thay thế nguồn cung Argentina có giá quá cao.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

24/01

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT quay đầu tăng trở lại do đồng đô la Mỹ giảm giá và lo ngại thời tiết khô tại Argentina sẽ ảnh hưởng xấu đến cây trồng

Mỹ - CBOT

140.3

2.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

143.5

1.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

171.5

2.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

169.8

2.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

168.0

3.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

164.0

1.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ: lúa mỳ cũng dẫn đầu xu hướng tăng khi đồng đô la giảm trở lại

Mỹ - CBOT

159.1

4.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

163.7

4.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

178.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục xu hướng tăng do dự báo khô hạn kéo dài tại Argentina. Người mua Đông Nam Á đang chuyển hướng mua khô đậu tương Mỹ để thay thế nguồn cung Argentina có giá quá cao.

Mỹ - CBOT

364.6

2.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

368.8

2.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

375.0

2.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

380.0

2.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

364.6

2.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

368.8

2.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

377.1

2.7

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

380.2

2.6

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

369.0

3.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

365.0

3.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo