Đà tăng giá của đậu tương và khô đậu tương CBOT dừng lại trong khi giá lúa mỳ lại tăng điểm nhờ nhu cầu cao
 

Đà tăng giá của đậu tương và khô đậu tương CBOT dừng lại trong khi giá lúa mỳ lại tăng điểm nhờ nhu cầu cao

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

8/1

7/1

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục giảm nhẹ do nhà đầu tư bán ra để chốt lời, nông dân Mỹ cũng đang bán ngô ra nhiều hơn.

Mỹ - CBOT

149.6

150.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

152.7

153.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

175.4

178.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

166.8

167.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

174.0

175.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

169.0

170.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng nhẹ trở lại do thị trường kỳ vọng xuất khẩu lúa mỳ Mỹ sẽ tăng trong thời gian tới.

Mỹ - CBOT

190.2

189.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

192.3

191.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

241.0

241.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT dừng đà tăng trong phiên 8/1. Thị trường cho rằng Trung Quốc mua đậu tương của Mỹ chỉ là động cơ chính trị còn trên thực tế giá đậu tương Brazil vẫn cạnh tranh hơn đậu tương Mỹ nên có thể lượng mua tư nhân thời gian tới sẽ ít.

Mỹ - CBOT

337.5

339.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

342.3

344.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

350.0

350.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

343.0

344.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

337.5

339.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

342.4

344.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

354.6

355.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

358.4

358.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

342.0

343.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

341.0

343.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

 

Tin tham khảo